Tag Archives: bütünleşik pazarlama

Satış noktasında interaktif ve yaratıcı uygulama örnekleri

Satın alma noktası iletişimi, tüketicilere satın alma noktalarında çeşitli yöntemlerle ulaşarak onların ürün ve markalara yönelik satın alma ...

Dove Uygulamamız – %64 satış artışı

Satın alım kararının verildiği noktada alıcı ile iletişimi doğru araçlar ile doğru yöntemi kullanarak kurmak gerekiyor. Ürün geliştirme sürecindeki ...